Den värsta sortens isgata som ligger dold under ett tunt lager av snö.